מוכנות לכיתה א'

מוכנות לכיתה א' היא תהליך, של התפתחות ורכישת מיומנויות, המאפשר לילד להצליח במשימות שיתמודד איתן בבית הספר.

קיימים ארבעה תחומים מרכזיים הנדרשים להשתלבות מיטבית בבית הספר: התחום הרגשי, החברתי, התנועתי-מוטורי והשפתי-שכלי. פיתוח של תחומים אלו יאפשרו הצלחה במשימות כגון רכישת מיומנות קריאה וכתיבה ולמידת החשבון, פיתוח הרגלי למידה, התאמה למשמעת ולמסגרת החברתית של הכיתה ובית הספר ויכולות עצמאיות.

להורים ולדרך בה הם תופסים את המעבר יש השפעה רבה על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית

מה נלמד:

בהרצאה נפרט מהי מוכנות לכיתה א' לפי ארבעת התחומים, מה נדרש כדי שהילד יהיה מוכן וכיצד ההורים יכולים לחזק את המיומנויות הנדרשות למעבר בצורה חווייתית ומשחקית.

למי זה מתאים:

מתאים להורים לילדים בגן חובה

לברור מועד ההרצאה מוזמנים ליצור קשר